Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
wybierzokazje24 Jolanta Niemiec-Szary

Naszym celem jest zapewnienie Pani/Panu poczucia bezpieczeństwa na naszej stronie internetowej, dlatego też Pani/Pana prywatność i ochrona praw osobistych są dla nas ważne. Prosimy o staranne zapoznanie się
z poniższym podsumowaniem, informującym, w jaki sposób działa nasza strona internetowa. Może mieć Pani/Pan pewność, że dane będą przetwarzane w sposób przejrzysty i uczciwy, oraz że dołożymy wszelkich starań, aby Pani/Pana dane były traktowane z zachowaniem ostrożności
i odpowiedzialnie. 

 

Poniższa Polityka prywatności ma na celu poinformowanie Pani/Pana
o sposobie wykorzystywania przez nas Pani/Pana danych osobowych, względem których spełniamy wszystkie wymogi polskiej ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 65/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.

 

Administrator danych osobowych

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jolanta Niemiec-Szary, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą wybierzokazje24 Jolanta Niemiec-Szary, Jasionka 71a 36-002 Jasionka, NIP: 813-299-75-08,
REGON: 361303614,  tel.: 692480720535434414, sklep@wybierzokazje.pl.

 

Zakres przetwarzania danych osobowych

 

Zbieramy i przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla zapewnienia funkcjonowania strony internetowej, prezentowanych przez nas treści oraz usług, np. kiedy Pani/Pan rejestruje się na naszej stronie internetowej, loguje na istniejące konto klienta lub zamawia produkt.

 

Bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych ma u nas wysoki priorytet. Dlatego podejmujemy środki techniczne i organizacyjne dla zapewnienia ochrony przechowywanych przez nas Pani/Pana danych, w celu skutecznego zapobiegania ich utracie i niewłaściwemu wykorzystaniu przez osoby trzecie. Nasi pracownicy zajmujący się przetwarzaniem danych osobowych związani są w szczególności zobowiązaniem zapewnienia poufności i muszą go przestrzegać. Pani/Pana dane osobowe są chronione poprzez zapewnienie przesyłania ich w formie zaszyfrowanej, np. przy komunikacji z Pani/Pana przeglądarką internetową posługujemy się SSL (Secure Sockets Layer). Na Pani/Pana przeglądarce wyświetli się symbol przedstawiający kłódkę, który informuje kiedy ustanowione zostało połączenie SSL. W celu zapewnienia ochrony Pani/Pana danym osobowym przez cały czas, środki bezpieczeństwa technicznego podlegają regularnym przeglądom i w miarę potrzeb są dostosowane do nowych standardów technologicznych. Zasady te odnoszą się również do firm, którym zlecamy przetwarzanie danych zgodnie z naszymi interesami.

 

Cele przetwarzania i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 

Zbieramy, przetwarzamy oraz wykorzystujemy Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 

 • zawarcia i wykonania umów;

 • dostarczenia biuletynów informacyjnych;

 • obsługi klienta i pomocy dla klientów;

 • świadczenia usług mediów nadawczych np. w celu przetwarzania zamówień towarów.

 

 

 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w oparciu o następujące zasady wynikające z prawa:

 

 • art. 6 § 1 lit. a RODO tj. zgody którą Pani/Pan udzieli nam na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

 • art. 6 § 1 lit. b RODO tj. w celu wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną np. przy zakupie produktu. To samo odnosi się do wszelkich działań związanych z przetwarzaniem, niezbędnych do przeprowadzenia czynności przed zawarciem z Panią/Panem umowy, takich jak obsługa zapytań dotyczących produktów i usług;

 • art. 6 § 1 lit. c RODO tj. kiedy spoczywa na nas obowiązek prawny wymagający przetwarzania Pani/Pana danych osobowych np. w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych;

 • art. 6 § 1 lit. d RODO tj. kiedy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do ochrony żywotnych Pani/Pana interesów, lub innej osoby fizycznej;

 • art. 6 § 1 lit. f RODO – tj. kiedy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych naszych interesów bądź przez osobę trzecią np. przy zatrudnianiu dostawców usług w celu realizacji zamówień (np. usługi realizacji dostawy), przy próbach logowania lub zapewnienia bezpieczeństwa na stronie internetowej naszego sklepu. Nasz interes polega na zapewnieniu przyjaznej dla użytkownika, atrakcyjnej
  i bezpiecznej witryny strony internetowej naszego sklepu oraz na jej optymalizacji w celu realizacji zarówno naszych celów biznesowych jak i sprostania Pani/Pana oczekiwaniom.

 

Dobrowolność podania danych osobowych

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla zrealizowania jednego lub większej ilości celów przetwarzania danych osobowych o których mowa powyżej, których nie będziemy mogli zrealizować w przypadku niepodania przez Panią/Pana danych osobowych, odpowiednio dla jednego z celów lub większej ich ilości.

 

Okres przechowywania oraz przebieg usuwania danych osobowych

 

Przetwarzamy i przechowujemy Pani/Pana dane osobowe jedynie przez taki okres, jaki jest niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to od nas wymagane zgodnie z prawem i regulacjami. Gdy tylko cel przestaje mieć zastosowanie lub zostanie zrealizowany, Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte lub ich przetwarzanie zostanie ograniczone.
W przypadku ograniczenia przetwarzania danych osobowych, dane takie zostaną usunięte, gdy tylko okresy zachowania danych nałożone przepisy prawa przestaną uniemożliwiać dokonanie takiego usunięcia, o ile nie istnieje powód do założenia, iż takie usunięcie zagroziłoby uzasadnionym interesom oraz pod warunkiem, że takie usunięcie nie wymagałoby nieproporcjonalnie wielkiego wysiłku ze względu na szczegółowy charakter przechowywania.

 

 

 

Zbieranie danych i informacji ogólnych

 

W myśl art. 6 § 1 lit f RODO, nasza strona internetowa zbiera szereg danych
i informacji ogólnych po każdym uzyskaniu dostępu do niej, które przechowywane są tymczasowo w logach serwera. Zapis logu tworzy się
w ramach automatycznego logowania dokonywanego przez system komputera przetwarzającego. Zbierane mogą być następujące dane:

 

 • dostęp do strony internetowej (data, godzina oraz częstotliwość);

 • sposób trafienia na stronę (witryna odsyłająca, hiperłącze itp.);

 • objętość przesłanych danych;

 • stosowana przez Panią/Pana przeglądarka internetowa oraz jej wersja;

 • używany przez Panią/Pana system operacyjny;

 • dostawca usług internetowych, z których Pani/Pan korzysta;

 • adres IP przypisany Pani/Pana komputerowi przez dostawcę usług internetowych przy połączniu z inerternetem.

 

 

 

Zbieranie i przechowywanie powyższych danych jest wymagalne do działania witryny w celu zapewnienia jej pełnej funkcjonalności oraz prawidłowego wyświetlania zawartości strony internetowej. Powyższych danych używamy również celem optymalizacji naszej strony internetowej oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Dlatego dane te są przechowywane ze względu ostrożnościowych związanych z aspektami technicznymi przez okres siedmiu dni.

 

 

 

Ciasteczka (cookies)

 

Na naszej stronie internetowej używamy ciasteczek (cookies).

 

 

 

Udostępnianie informacji o naszych produktach, usługach, ofertach oraz innych wiadomościach

 

Używamy Pani/Pana danych osobowych do przesyłania informacji, o które Pani/Pan poprosi odnośnie naszych produktów, usług oraz innych ofert na podany przez Panią/Pana adres mailowy. Powyższe będzie miało miejsce jedynie za wcześniejszą Pani/Pana zgodą, lub jeżeli jest to dopuszczalne prawem. Udzielenie zgody na takie przesyłanie informacji reguluje art. 6 § 1 lit. a RODO oraz art. 7 RODO.

 

Rejestracja na stronie internetowej www.laptophouse.pl w celu otrzymywania biuletynów informacyjnych.

 

Na naszej stronie internetowej można się zapisać na darmowy biuletyn informacyjny. Podczas rejestracji w powyższym celu zostaną do nas przesłane dane z formularza tj. co najmniej Pani/Pana adres mailowy.

 

 

 

Przetwarzanie danych osobowych przy nawiązaniu kontaktu, po rejestracji i przy składaniu zamówień bez rejestracji

 

 • Nawiązanie kontaktu – informacje podane nam przez Panią/Pana przy nawiązaniu kontaktu drogą telefoniczną, mailową lub przez formularz kontaktowy będą przez nas przetwarzane na podstawie art. 6 § 1 lit f RODO, w celu odpowiedzi na Pani/Pana pytania. Kontakt zostanie zapisany w rejestrze, abyśmy mogli udowodnić, że kontakt miał miejsce zgodnie z wymogami prawa;

 • Rejestracja – na naszej stronie internetowej przedkładamy Pani/Panu opcję rejestracji przez podanie danych osobowych. Dane te są wprowadzane do formularza i przesyłane do nas oraz przechowywane przez nas. Rejestracja jest dokonywana w celu wykonania umowy lub przeprowadzania czynności zmierzających do zawarcia umowy i dlatego podstawą do nich jest art. 6 § 1 lit. b RODO. W celu zawarcia i wykonania umów wymagamy danych kontaktowych zależnie od konkretnego przypadku, na przykład imię i nazwisko, adres dostawy, adres do faktury, adres mailowy oraz informacje o wybranej formie płatności. Wykorzystujemy również Pani/Pana dane do utrzymywania naszych danych o kliencie, gdzie przechowuje się tylko najistotniejsze dane.  

 • Zamówienia złożone bez rejestracji – Może Pani/Pan złożyć zamówienie jako gość, czyli bez rejestracji. Jeśli zdecyduje się Pani/Pan na ten sposób zamawiania, przed złożeniem zamówienia nie musi Pani/Pan się zarejestrować. Prosimy zwrócić uwagę na to, że wówczas, przy składaniu zamówień w przyszłości, będzie Pani/Pan musiał(a) ponownie wprowadzać swoje dane. Przy zamówieniach bez rejestracji zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane dostarczone przez Panią/Pana w celu wykonania umowy, zgodnie z art. 6 § 1 lit. b RODO. Przechowujemy dostarczone przez Panią/Pana informacje przez okres przetwarzania i realizacji Pani/Pana zamówienia. Następnie Pani/Pana dane zostaną usunięte, chyba że w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia postanowi Pani/Pan aktywować swoje konto klienta. Przetwarzanie danych, które mamy obowiązek przechowywać zgodnie z wymogami ustawowymi, wynikającymi z umowy, zostanie ograniczone, aby zapobiec wykorzystaniu ich w innych celach, natomiast nie zostaną one usunięte.

 

 

 

Na podstawie art. 6, par. 1, lit. c oraz f RODO, wykorzystujemy
i przechowujemy Pani/Pana dane osobowe oraz – tam, gdzie jest to konieczne – informacje techniczne, w celu zapobiegania niewłaściwemu wykorzystaniu danych lub innych zachowań sprzecznych z prawem na naszej stronie internetowej, lub do prowadzenia dochodzeń w takich przypadkach, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych w przypadku ataków na nasz system informatyczny. Może to zostać przeprowadzone na podstawie zarządzeń organów publicznych lub sądów powszechnych, o ile wymaga tego od nas prawo, a także w celu ochrony naszych praw i interesów oraz w celu umożliwienia obrony z naszej strony przed sądem.

 

 

 

Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim

 

 

Przy przekazywaniu Pani/Pana danych osobowych, zapewniamy, aby poziom bezpieczeństwa był zawsze możliwie najwyższy, dlatego też Pani/Pana dane przekazywane są jedynie starannie dobranym wcześniej i związanym zobowiązaniami wynikającymi z umów firmom serwisowym i partnerskim. Przekazujemy Pani/Pana dane wyłącznie podmiotom umiejscowionym w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i przez to podlegającym surowym przepisom unijnym o ochronie danych, lub takim, które wiąże odpowiedni standard bezpieczeństwa. Przekazywanie danych do krajów trzecich nie jest aktualnie praktykowane lub planowane.

Przekazywanie danych partnerom serwisowym, zgodnie z art. 6, par. 1, litery b oraz f RODO

 

W celu obsługi i optymalizacji naszej strony internetowej oraz w celu wykonania umów zlecamy różnym firmom usługowym działanie w naszym imieniu, np. świadczenie centralnych usług informatycznych, hostingu naszej strony internetowej, w celu przetwarzania płatności i wysyłki produktów, instalacji sprzętu lub dostarczania biuletynów informacyjnych. Partnerom serwisowym przekazujemy informacje wymagane w danym celu (np. nazwisko, adres). 

 

 

 

Niektórzy z partnerów działają w naszym imieniu w związku z przetwarzaniem i realizacją zamówień i dlatego wolno im korzystać z przekazanych danych wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami. W tym przypadku odpowiedzialność prawną za zapewnienie podejmowania odpowiednich środków zapewniających bezpieczeństwo danych ponosimy my. Dlatego uzgadniamy z tymi podmiotami konkretne środki bezpieczeństwa danych i regularnie monitorujemy te rozwiązania.

 

 

 

W przypadku, gdy wysyłamy do Pani/Pana zmówiony towar, zamówienie zostanie wysłane za pośrednictwem InPost Sp. z o.o.. Wyżej wskazany usługodawca otrzyma od nas takie informacje, jak:

 

 • imię i nazwisko,

 • adres mailowy,

 • adres do wysyłki,

 • numer kontaktowy

 

w celu umożliwienia mu, dokonania ustaleń z Panią/Panem co do konkretnego czasu dostawy.

 

 

 

Odnośnie płatności za zamówione towary, dane są przekazywane określonemu w zamówieniu podmiotowi przetwarzającemu płatność lub bankowi udzielającemu finansowania tj. MBank S.A.

 

Odnośnie płatności, nie zbieramy ani nie przechowujemy informacji na temat płatności, takich jak numery kart kredytowych lub dane konta. Są one wyłącznie i bezpośrednio przesyłane do danego podmiotu przetwarzającego płatność.

 

 

 

Przekazywanie danych partnerom serwisowym, zgodnie z art. 6, par. 1, litery b oraz f RODO

 

Jeżeli jako formę płatności wybierze Pani/Pan „Kup z Twisto”, dane pozyskane przez nas podczas składanego przez Panią/Pana zamówienia zostaną udostępnione naszemu partnerowi biznesowemu, który udziela finansowania zakupionego przez Panią/Pana produktu. Należy jednak zaznaczyć, że po przekierowaniu na stronę partnera udzielającego finansowania, celem wypełnienia wniosku o finasowanie, podane przez Panią/Pana w tym wniosku dane będą wówczas przetwarzane przez naszego partnera biznesowego tj. Twisto Polska Sp. z o.o..

 

 

 

Przekazywanie innym osobom trzecim zgodnie z art. 6, par. 1, litery c oraz f RODO

 

Możemy przekazywać Pani/Pana dane osobom trzecim lub organom administracji publicznej zgodnie z aktualnymi przepisami o ochronie danych, jeżeli wymaga tego od nas prawo (np. na podstawie zarządzenia wydanego przez organ administracji publicznej lub sąd), lub jeśli jesteśmy do tego uprawnieni (np. ponieważ jest to niezbędne ze względu na dochodzenie w sprawie działań przestępczych lub dla zgłoszenia i dochodzenia naszych praw oraz interesów).

 

 

 Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

 

W związku ze zbieraniem i przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa. Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych praw prosimy o przesłanie nam informacji. Może Pani/Pan skorzystać z następujących danych kontaktowych, nie ponosząc żadnych kosztów poza tymi, które naliczy Pani/Pana dostawca usług telekomunikacyjnych za przekazanie wiadomości:

 

 • mailem – sklep@wybierzokazje.pl;

 • pocztą - wybierzokazje24 Jolanta Niemiec-Szary Jasionka 71a 36-002 Jasionka.

 

 

 

Ma Pani/Pan prawo do:

 

 1. żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych;

 2. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

 4. przenoszenia danych;

 5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych
  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W oparciu o przekazane nam przez Panią/Pana dane osobowe, nie będziemy podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu